Marcin Mikołajczyk

Dr Sztuk Pięknych. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Był asystentem na Wydziale Grafiki ASP Warszawa w Pracowni Fotografii oraz Projektowania Graficznego. Prowadził także zajęcia z kreacji obrazu i kompozycji wizualnej w Wyższej Szkole Promocji oraz projektowanie graficzne w przestrzeni w School of Form SWPS. Aktualnie jest wykładowcą i promotorem na Wydziale Sztuki, Techniki i Komunikacji na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Zajmuje się sztukami wizualnymi: malarstwem, grafiką, obiektami artystycznymi, działaniami w przestrzeni oraz projektowaniem w przestrzeni, a także projektowaniem graficznym na wszystkich polach tego kierunku. Jest współtwórcą zrealizowanego projektu Wystawy Stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Jest laureatem wyróżnienia dla Najpiękniejszej Książki Roku oraz Towarzystwa Bibliofilów Polskich za projekt dwujęzycznej książki ,,Wierszografia„ z twórczością profesora Zygmunta Januszewskiego.

Fascynuje się przestrzeniami na polu sztuki, projektowania i natury. Bliskimi mu tematami są przenikania, relacje, światło, odbicie, materia w makro i mikro skali. Jest twórcą idei ,,Kreskomaterii” – budulca materii wszechświata.

Jego twórczość artystyczna była prezentowana na wielu wystawach zbiorowych jak i indywidualnych w kraju oraz za granicą. Wystawy indywidualne min. w Australii w 2015 Wystawa malarstwa ,,Exterior, interior “, White Box Gallery w Brisbane, w Queensland. Wystawa indywidualna w Chinach 2016 ,,Horizons”, Galeria/Muzeum Sztuki Shundao Uniwersytetu w Jinan. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Euforis od początku jego powstania.

,,Kluczowa dla mnie jest idea uwrażliwiania ludzi, otwierania ich na sztukę i działania twórcze. Nazywam to często nauką patrzenia”.

www.marcinmikolajczyk.com 

www.mikodesign.pl

Powrót na górę