Kamil Gojowy

Dyrygent chóralny pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; profesjonalistami i miłośnikami śpiewu. Zapalony działacz muzyczny, edukator tworzący autorskie projekty. Kompozytor, aranżer, publicysta, animator kultury. 

Zwolennik doświadczania i odczuwania. Uduchowiony intelektualista, zakochany w książkach. Optymista z urodzenia, Euforysta z wyboru. 

Jako członek Stowarzyszenia Euforis zajmuje się koordynacją działań organizacyjnych wokół Ogólnopolskiej Konferencji Mam Głos oraz pełni funkcję specjalisty ds. zarządzania nowymi mediami. 

Dyplomant Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku Kompozycja, Dyrygentura 

i Teoria muzyki.

Magistrant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Creative Management in New Media. 

Absolwent kursu Music. Multimedia. Management Project. (2021, Filharmonia Szczecińska)

Absolwent Kursu dla Młodych Krytyków i Prelegentów (2020-2022, NOSPR Katowice)

Powrót na górę