Iwona Wach

Zawodowo jestem współzałożycielem, współwłaścicielem i Członkiem Zarządu w Genomed S.A. – firmie zajmującej się diagnostyką genetyczną, sekwencjonowaniem i syntezą DNA oraz badaniami prenatalnym. Pełnię funkcję Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu i zajmuję się sprzedażą i marketingiem dla klientów naukowych.

Pomimo, tego, że moje życie zawodowe zawsze było satysfakcjonujące i bogate, to życie osobiste niekoniecznie. Po różnych perturbacjach życiowych, kilku latach psychoterapii i potrzeby pobycia samej ze sobą poczułam, że samotność zaczyna mi dokuczać i, że potrzebuję działania oraz zdrowych satysfakcjonujących relacji.

W marcu 2018 r. trafiłam przez ”przypadek” do Chopin Point na koncert “Miłośnie, lirycznie, erotycznie”, a w grudniu tego samego roku przyszłam do Elizy Szulińskiej na warsztat “Kocham Śpiewać” i tak poznałam Elizę. Od maja 2019 roku uczęszczam do niej regularnie na lekcje śpiewu. W maju 2020r. ukończyłam studia podyplomowe – Akademia Psychologii Przywództwa (APP) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej pod auspicjami Jacka Santorskiego – jest to dla mnie kolejne miejsce skąd czerpię energię, inspirację, skrzydła.

Za decyzją o objęciu stanowiska Prezesa Stowarzyszenia Artystów Euforis stoi chęć dalszego rozwoju, czerpania z życia, wykorzystania kompetencji w celu wykreowania nowej wartości. Obcowanie z euforystami – ludźmi podzielającymi moje wartości oraz nastawianie do życia i twórczości jest dla mnie paliwem i motywacją. Uważam, że człowiek w pojedynkę nigdy nie osiągnie i nie stworzy tyle, co w odpowiednio dobranej i zarządzanej grupie. Liczę na to, że przejęcie przez mnie obowiązków formalnych i organizacyjnych pozwoli artystom w stowarzyszeniu rozwinąć skrzydła i wyjść do świata, do ludzi – czego im i sobie życzę :-).

Powrót na górę